Myynti- ja varausehdot

Myynti- ja varausehdot

Ylläsravintoloihin kuuluu Ylläksellä Suomen Elämysravintolat Oy:n ravintolat Ylläskammi718 ja Cafe Gondol. Nämä yritykset/ravintolat (myyjätahot) noudattavat näitä varausehtoja välittäessään ja/tai myydessään ryhmämatkapalveluja vähintään 5 hengen ryhmille sekä soveltuvin osin myös pienemmille ryhmille.

Nämä varausehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun tilaaja ja myyjä vahvistavat varatun palvelun kirjallisesti.

VARAUKSET

Ylläsravintoloiden antama tarjous on voimassa 1 kuukauden päiväyksestä ellei toisin mainittu. Varaukset vahvistetaan kirjallisesti (fax, e-mail, kirje) tai puhelimitse. Vahvistuksessa tulee käydä ilmi valitsemanne ohjelma, ajankohta ja osanottajamäärä. Menu- ja juomavalinnat samoin kuin erityisruokavaliot tulee ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen ohjelmaa.

Vähintään 2 vuorokautta ennen ohjelman alkua tehty henkilömäärän vähennys huomioidaan laskutuksessa.

Asiakkaasta johtuvasta ohjelman myöhästymisestä tai ohjelman viivästymisestä veloitamme 90 € / ylimenevä tunti.

Ylläsravintoloiden myyntipalveluilla on oikeus asettaa asiakkaalle ennakkomaksu enintään 50% ennakkoon varattujen palveluiden arvosta, jonka maksamalla asiakas vahvistaa varauksensa.

PERUUTUKSET

  • Peruutus kuluitta 28 vrk ennen varauksen alkamispäivää.
  • Jos peruutus tehdään 27-14 vrk ennen varauksen alkamispäivää, myyntipalvelulla on oikeus veloittaa 50% varauksen arvosta.
  • Jos peruutus tehdään 13-7 vrk ennen varauksen alkamispäivää, myyntipalvelulla on oikeus veloittaa 75% varauksen arvosta.
  • Jos peruutus tehdään 6-0 vrk ennen varauksen alkamispäivää, myyntipalvelulla on oikeus veloittaa 100% varauksen arvosta.
  • Yli 50 henkilön ryhmissä varaus- ja peruutusehdot voidaan sopia erikseen.

HENKILÖMÄÄRÄN MUUTOKSET

Varattu palvelu on voimassa tilattaessa vahvistetulle henkilömäärälle, jota asiakas voi tarkentaa 7 vrk ennen palvelun alkamista. Jos lopullinen henkilömäärä poikkeaa enemmän kuin +/-10 % alun perin sovitusta, minimilaskutusperusteena toimii näiden ehtojen mukainen vahvistettu henkilömäärä. Jos lopullisen osanottajamäärän muuttumisesta ilmoitetaan alle viikkoa ennen tai ei ole ilmoitettu ollenkaan on palvelun tuottajalla oikeus veloittaa tarjouksen mukainen ryhmähinta.

YLLÄSRAVINTOLOIDEN OIKEUDET PERUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Ylläsravintolat voi perua tai keskeyttää palvelun suorittamisen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Ylläsravintoloilta mahdollisesti maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan tai toteutumatonta osaa vastaava hinta.

HUOMAUTUKSET JA RIITOJEN RATKAISU

Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, joita hän on havainnut ja jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana.

Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana on tehtävä kirjallisesti myyjälle kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä.

Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä riita-asia käsitellään Rovaniemen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.